ΔΕΥΤΕΡΑ

08:30-09:30 TOTAL BODY-TRX

11:00-12:15 MUAY THAI

16:00-18:00 POWER CROSS

18:15-19:15 PILATES

19:30-20:30 SPINNING

21:00-22:15 MUAY THAI

 

               ΤΡΙΤΗ

08:30-09:30 FUNCTIONAL TRAINING

16:00-18:00 POWER CROSS

18:15-19:15 FUCTIONAL TRAINING

19:30-20:30 SPINNING

21:00-22:15 BOXING

 

             ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30-09:30 SPINNING

11:00-12:15 MUAY THAI

16:00-18:00 POWER CROSS

18:15-19:15 PILATES

19:30-20:30 SPINNING

 21:00-22:15 MUAY THAI

 

              ΠΕΜΠΤΗ

08:30-09:30 PILATES

16:00-18:00 POWER CROSS

18:15-19:15 TRX

19:30-20:30 SPINNING

21:00-22:15 BOXING

 

           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30-09:30 CROSS TRAINING

11:00-12:15 MUAY THAI

16:00-18:00 POWER CROSS

18:15-19:15 PILATES

19:30-20:30 SPINNING

21:00-22:15 MUAY THAI

 

             ΣΑΒΒΑΤΟ

18:00-19:00 SPINNING

19:00-20:00 BOXING

20:00-21:15 MUAY THAI