ΔΕΥΤΕΡΑ

08:30-09:30 FUCTIONAL

11:00-12:15 MUAY THAI

17:00-18:00 PILATES

18:00-19:00 FUCTIONAL

19:00-20:00 SPINNING

20:00-21:00 MUAY THAI

21:00-22:00 MUAY THAI

 

               ΤΡΙΤΗ

18:00-19:00 SPINNING

19:00-20:00 PILATES

20:00-21:00 MUAY THAI

21:00-22:00 MUAY THAI

 

             ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30-09:30 SPINNING

11:00-12:15 MUAY THAI

17:00-18:00 PILATES

18:00-19:00 TRX

19:00-20:00 SPINNING

20:00-21:00 MUAY THAI

21:00-22:00 MUAY THAI

 

              ΠΕΜΠΤΗ

17:00-18:00 SPINNING

18:00-19:00 FUCTIONAL

19:00-20:00 PILATES

20:00-21:00 MUAY THAI

21:00-22:00 MUAY THAI

 

           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30-09:30 LEGS-ABS

11:00-12:15 MUAY THAI

18:00-19:00 TRX

20:00-21:00 MUAY THAI

 

             ΣΑΒΒΑΤΟ

18:00-19:00 MUAI THAI