ΔΕΥΤΕΡΑ

09:00-13:00 REFORMER PILATES

16:00-20:00 REFORMER PILATES

17:00-18:00 PILATES

18:00-19:00 FUCTIONAL

19:00-20:00 SPINNING

 

               ΤΡΙΤΗ

09:00-13:00 REFORMER PILATES

16:00-20:00 REFORMER PILATES

18:00-19:00 SPINNING

19:00-20:00 PILATES

 

             ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-13:00 REFORMER PILATES

16:00-20:00 REFORMER PILATES

17:00-18:00 PILATES

18:00-19:00 TRX

19:00-20:00 SPINNING

 

              ΠΕΜΠΤΗ

09:00-13:00 REFORMER PILATES

16:00-20:00 REFORMER PILATES

17:00-18:00 SPINNING

18:00-19:00 FUCTIONAL

19:00-20:00 PILATES

 

           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-13:00 REFORMER PILATES

16:00-20:00 REFORMER PILATES

18:00-19:00 TRX