ΔΕΥΤΕΡΑ

08:30-09:30 TOTAL BODY-TRX

11:00-12:15 MUAY THAI

16:00-18:00 POWER CROSS

18:00-19:00 PILATES

19:00-20:00 SPINNING

20:00-21:00 MUAY THAI

21:00-22:00 MUAY THAI

 

               ΤΡΙΤΗ

08:30-09:30 FUNCTIONAL TRAINING

16:00-18:00 POWER CROSS

18:00-19:00 FUCTIONAL TRAINING

19:00-20:00 SPINNING

20:00-21:00 BOXING

21:00-22:00 BOXING

 

             ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30-09:30 SPINNING

11:00-12:15 MUAY THAI

16:00-18:00 POWER CROSS

18:00-19:00 PILATES

19:00-20:00 SPINNING

20:00-21:00 MUAY THAI

21:00-22:00 MUAY THAI

 

              ΠΕΜΠΤΗ

08:30-09:30 PILATES

16:00-18:00 POWER CROSS

18:00-19:00 TRX

19:00-20:00 SPINNING

20:00-21:00 BOXING

21:00-22:00 BOXING

 

           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30-09:30 CROSS TRAINING

11:00-12:15 MUAY THAI

16:00-18:00 POWER CROSS

18:00-19:00 PILATES

19:00-20:00 SPINNING

21:00-22:00 MUAY THAI

 

             ΣΑΒΒΑΤΟ

19:00-20:00 BOXING

20:00-21:15 MUAY THAI