ΔΕΥΤΕΡΑ

09:00-10:00 PILATES STICK

17:00-18:00 PILATES

18:00-19:00 TRX

19:00-20:00 TRX

08:00-22:00 REFORMER PILATES

 

               ΤΡΙΤΗ

18:00-19:00 FUCTIONAL

19:00-20:00 PILATES

08:00-22:00 REFORMER PILATES

 

             ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-10:00 ABS-HIPS

17:00-18:00 PILATES

18:00-19:00 TRX

19:00-20:00 TRX

08:00-22:00 REFORMER PILATES

 

              ΠΕΜΠΤΗ

18:00-19:00 FUCTIONAL

19:00-20:00 PILATES

08:00-22:00 REFORMER PILATES

 

           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-10:00 POWER CIRCLE

18:00-19:00 TRX

19:00-20:00 PILATES

08:00-22:00 REFORMER PILATES

 

            ΣΑΒΒΑΤΟ

18:00-19:00 PILATES