ΔΕΥΤΕΡΑ

08:30-09:30 TOTAL BODY-TRX

11:00-12:15 MUAI THAI

16:00-17:00 POWER CROSS

17:00-18:00 POWER CROSS

18:00-19:00 BOOT CAMP

19:00-20:00 YOGA

19:00-20:00 SPINNING

20:00-21:00 SPINNING

20:00-21:00 POWER CROSS

21:00-22:15 MUAI THAI

 

               ΤΡΙΤΗ

08:30-09:30 FUNCTIONAL TRAINING

15:00-16:00 PILATES

16:00-17:00 POWER CROSS

17:00-18:00 POWER CROSS

18:00-19:00 PILATES

19:00-20:00 SPINNING

20:00-21:00 POWER CROSS

21:00-22:15 BOXING

 

             ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30-09:30 SPINNING

11:00-12:15 MUAI THAI

16:00-17:00 POWER CROSS

17:00-18:00 POWER CROSS

18:00-19:00 ZUMBA FITNESS

19:00-20:00 PILATES

19:00-20:00  SPINNING

20:00-21:00  SPINNING

20:00-21:00 POWER CROSS

21:00-22:15 MUAI THAI

 

              ΠΕΜΠΤΗ

08:30-09:30 PILATES

15:00-16:00 BUTT & THIGHS

16:00-17:00 POWER CROSS

17:00-18:00 POWER CROSS

18:00-19:00 SPINNING

19:00-20:00 YOGA

20:00-21:00 POWER CROSS

21:00-22:15 BOXING

 

           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30-09:30 CROSS TRAINING

11:00-12:15 MUAI THAI

15:00-16:00 CROSS TRAINING

16:00-17:00 POWER CROSS

17:00-18:00 POWER CROSS

18:00-19:00 TRX

19:00-20:00 FUNCTIONAL TRAINING

20:00-21:00 POWER CROSS

21:00-22:15 MUAI THAI

 

             ΣΑΒΒΑΤΟ

18:00-19:00 SPINNING

19:00-20:00 BOXING

20:00-21:15 MUAI THAI