ΔΕΥΤΕΡΑ:

TOTAL BODY  08:30-09:30

MUAY THAI  11:00-12:15

POWER CROSS 17:00-18:00

FUNCTIONAL TRAINING 19:00-20:00

POWER CROSS 20:00-21:00

SPINNING 20:00-21:00

MUAY THAI  21:00-22:15

 

ΤΡΙΤΗ:

FUNCTIONAL TRAINING  08:30-09:30

POWER CROSS 17:00-18:00

PILATES   19:00-20:00

POWER CROSS 20:00-21:00

SPINNING 20:00-21:00

BOXING  21:00-22:15

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ:

SPINNING  08:30-09:30

MUAY THAI  11:00-12:15

POWER CROSS 17:00-18:00

TRX  19:00-20:00

POWER CROSS 20:00-21:00

SPINNING  20:00-21:00

MUAY THAI 21:00-22:15

 

ΠΕΜΠΤΗ:

PILATES 08:30-09:30

POWER CROSS 17:00-18:00

BUT & THIGHS  19:00-20:00

POWER CROSS 20:00-21:00

SPINNING  20:00-21:00

BOXING  21:00-22:15

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

CROOS TRAINING  08:30-09:30

MUAY THAI  11:00-12:15

POWER CROSS 17:00-18:00

YOGA  19:00-20:00

POWER CROSS 20:00-21:00

MUAY THAI  21:00-22:15

                                                     

ΣΑΒΒΑΤΟ:

SPINNING  18:00-19:00

BOXING  19:00-20:00

MUAY THAI  20:00-21:15