ΔΕΥΤΕΡΑ

08:30-09:30 TOTAL BODY-TRX

11:00-12:00 MUAI THAI

17:00-18:00 POWER CROSS

19:00-20:00 FUNCTIONAL TRAINING

20:00-21:00 POWER CROSS

20:00-21:00 SPINNING

21:00-22:00 MUAI THAI

 

               ΤΡΙΤΗ

08:30-09:30 FUNCTIONAL TRAINING

17:00-18:00 POWER CROSS

19:00-20:00 PILATES

20:00-21:00 POWER CROSS

20:00-21:00 SPINNING

21:00-22:00 BOXING

 

             ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30-09:30 SPINNING

11:00-12:00 MUAI THAI

17:00-18:00 POWER CROSS

19:00-20:00 TRX

20:00-21:00 POWER CROSS

20:00-21:00 SPINNING

21:00-22:00 MUAI THAI

 

              ΠΕΜΠΤΗ

08:30-09:30 PILATES

17:00-18:00 POWER CROSS

19:00-20:00 BUTT & THIGHS

20:00-21:00 POWER CROSS

20:00-21:00 SPINNING

21:00-22:00 BOXING

 

           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30-09:30 CROSS TRAINING

11:00-12:00 MUAI THAI

17:00-18:00 POWER CROSS

19:00-20:00 YOGA

20:00-21:00 POWER CROSS

20:00-21:00 SPINNING

21:00-22:00 MUAI THAI

 

             ΣΑΒΒΑΤΟ

18:00-19:00 SPINNING

19:00-20:00 BOXING

20:00-21:00 MUAI THAI